16 agosto 1964

Verslag

Peppinello wint zijn tweede Palio van het jaar

De ongelooflijke finale van deze Palio kent zijn oorsprong in de prova. Oca besluit vertrouwen te geven aan de veelbelovende Peppinello. Tijdens de prima prova fluistert de fantino van Torre hem enkele woorden toe. Peppinello logeerde, zoals gebruikelijk is, in het huis van de familie Fontani,  welgestelde Oacioli en vermaarde paardenfokkers. Op een afgesproken ogenblik vroeg Peppinello of hij naar het toilet mocht gaan, bodyguards-opzichters bleven netjes voor de deur staan, en hij ontsnapte langs een venster naar buiten, waar enkele Torraioli hem stonden op te wachten en in een auto buiten de stad reden naar het gehucht Loriano, waar de markiezin Maria Pace Chigi Zondadari Misciatelli, capitana van Torre, een buitenverblijf had. Peppinello moest niet rijden voor Torre maar werd toch rijkelijk vergoed voor zijn vlucht.

In Fontebranda zien we vervolgens Bozzolo. De teleurstelling is groot, maar alles verloopt goed tot aan de Provaccia. De fantino van Chiocciola, Solitario, valt van Danubio en is ernstig gekwetst. Enkele uren voor de Palio zit Chiocciola zonder fantino. De wijk is op zoek naar de jonge Pel di Carota maar kunnen hem niet vinden. De enige optie is Peppinello vragen aan Torre.

De ‘signatura dei fantini’ gebeurt met aanzienlijke vertraging. De ocaioli hebben het verraad van Peppinello niet vergeven. Peppinello wordt om de openbare orde te waarborgen zelfs vrijgesteld om deel te nemen aan de Corteo Storico.

De koers moet nog beginnen maar de spanning in de stad is te snijden. Istrice, Onda, Bruco en Leocorno waar Vittorino terug is na een diskwalificatie zijn de favorieten.

Torre vertrekt op kop, ook al moest Oca de start geven. Wanneer de groep Fonte Gaia passeert wordt iemand opgetild vanuit de palco. Deze man stampt in de richting van Peppinello. Hij verliest zijn evenwicht, blijft zitten maar valt in de San Martino uiteindelijk wel van Danubio.

In de San Martino is Torre nog steeds op kop, gevolgd door Istrice, Civetta, Onda en Bruco. Tristezza en Giove vallen, Aceto slaagt erin om op Topolone te blijven zitten.

In de tweede San Martino loopt Rondone op Daria nog steeds op kop. Istrice, Selva en scosso Danubio van Chiocciola volgen. Leocorno draait niet en de Vittorino eindigt daar.

De koers lijkt gelopen voor Torre, maar dat is buiten de ongelooflijke comeback van Danubio gerekend. In de derde Casato verrast hij Rondone en wint hij voor Chiocciola. De torraioli zijn echter niet akkoord. Ze beweren dat Danubio maar 2 ronden heeft gelopen en tijdelijk is blijven staan in de San Martino. Men verzamelde alle foto’s om een reconstructie te maken van de koers. Om 22.15 uur bleek dat Danubio wel 3 ronden had  gelopen, dat men hem had verward met een ander paard dat stilstond in de San Martinobocht, en dat Chiocciola dus gewonnen is.

De ocaioli komen de straat op en vieren het ongelooflijke verlies van rivaal Torre. Peppinello, die in 1964 de twee Palio’s heeft gewonnen is op geen enkele Cena della Vittoria aanwezig uit angst voor represailles.

civetta istrice chiocciola selva leocorno onda torre oca bruco pantera

Aangeboden paarden

1 Ettore 2 Zaffira
3 Stella 4 Daria
5 Frida 6 Zanetta
7 Selvaggia 8 Danubio della Crucca
9 Dubba 10 Mimosa
11 Arianna 12 Gabria
13 Olimpico 14 Maseda
15 Belinda 16 Beatrice
17 Coraggio

Batterie

1° Batteria 2° Batteria
1 12 Gabria 1 16 Beatrice
2 2 Zaffira 2 17 Coraggio
3 8 Danubio della Crucca 3 4 Daria
4 10 Mimosa 4 13 Olimpico
5 5 Frida 5 6 Zanetta
R 3 Stella R 14 Maseda
3° Batteria Batteria di Recupero
1 1 Ettore 1 13 Olimpico
2 11 Arianna 2 6 Zanetta
3 7 Selvaggia 3 14 Maseda
4 15 Belinda R 5 Frida
R 9 Dubba

Assegnazione

1 1 Ettore Bruco
2 2 Zaffira Onda
3 4 Daria Torre
4 6 Zanetta Selva
5 7 Selvaggia Oca
6 8 Danubio della Crucca Chiocciola
7 9 Dubba Civetta
8 11 Arianna Leocorno
9 13 Olimpico Pantera
10 16 Beatrice Istrice

Prove

Il Palio

2 luglio 1965 2 luglio 1964