Protocollo Equino 2020 goedgekeurd

De gemeenteraad keurde het protocol voor de inschrijving, training en keuring van Palio-paarden voor het jaar 2020 goed op 20 februari. De gemeenteraad bevestigde een groot deel van het reeds bestaande protocol goed waarin sommige delen werden gewijzigd om meer bescherming te garanderen aan de paarden.

Onder de nieuwigheden zien we in artikel 5a enkele wijzigingen tot betrekking van de registratie van de paarden. Zo moeten paarden geboren zijn in Italië of in landen van de Europese unie waar dezelfde controleprocedures gelden als in Italië zelf. In vergelijking met de eerder geldende regels, is er nu ook een uitbreiding buiten de nationale grenzen gekomen, maar enkel wanneer er duidelijkheid is omtrent herkomst en genealogie van het paard.

Niet alleen dit artikel werd gewijzigd maar ook in artikel 5, hoofdstuk f lezen we dat paarden die toegelaten werden tot het protocol van 2019 en dus het volledige parcours hebben afgelegd (medische keuringen en de nodige trainingen) officieel worden toegelaten en dit zonder extra medische keuring.

Ook artikel 8 is gewijzigd. Dit maakte het mogelijk om de paarden farmacologisch te screenen tijdens de periode van de koers en de testen vooraf. Het vorig jaar goedgekeurde medicijnprotocol maakt het dus mogelijk om paarden nog meer operationeel te testen tijdens de weken voorafgaande aan de Palio.

Paardeneigenaren worden ook verplicht om een ​​specifieke aansprakelijkheidsverzekering (RCT) voor de keuringen te hebben.

Op woensdag 4 maart gaan de registraties voor het Protocol van 2020 van start. Eigenaars kunnen hun paarden inschrijven tot 19 maart om 12u00. Aanvragen moeten verzonden worden naar de Ufficio Palio – Il Campo 1 – Siena (info: 0577/292374 – 349/3243383).

De previsite van de paarden zullen plaatsvinden op 27 en 28 maart op de gebruikelijke plaats (dierenkliniek “Il Ceppo”). Daarnaast werden ook de verplichte voorbereidende koersen vastgelegd : 7 april in Mociano; op 14 en 21 april in Monticiano; 28 april in Mociano; op 5 en 16 mei in Monticiano; op 26 mei en 4 juni in Mociano.

 

De volledige nota kan je hier vinden.