De Palio van 16 augustus 1723, geannuleerd omwille van “verstoring van de openbare orde”

Wie gaat zoeken naar een winnaar van de Palio van 16 augustus 1723 zal bedrogen uitkomen, gezien de Palio nooit gereden werd omwille van wat met heden ten dage als verstoren van de openbare orde genoemd wordt. De Palio werd zoals dat toen gebruikelijk was georganiseerd en bekostigd door de winnaar van de Palio van juli, Lupa. De koers werd zoals gebruikelijk was voorafgegaan door een Palio alla lunga op 15 augustus waarin paarden van liepen zowel van lokale eigenaars als rijken van buitenaf. Ook Oca en Lupa liepen mee, wat wel een zeldzaam feit was. Het zijn de gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens deze Palio alla lunga die ertoe geleid hebben dat de Palio van 16 augustus werd geannuleerd.

Tijdens de Palio alla lunga had een eigenaar van een paard het lumineuze idee om de piste op te gaan en zijn paard terug te nemen, in de overtuiging dat de koers gedaan was. Hij werd echter gevangen door een politieagent die hem tot bloedens toe sloeg. Dit ongerechtvaardigde geweld veroorzaakte een reactie bij het publiek die zich tegen de politie keerde. Deze kozen het hazenpad en vluchtten naar het Palazzo Granducale.

Maar de menigte, die niet blij waren met de vlucht van de politie, begonnen elk brandbaar object te verzamelen om de bureau van de politie in brand te steken. De komst van 2 kanonnen bracht opnieuw “rust”.

Het gecreëerde warm klimaat zorgde ervoor dat men de veiligheid van de Palio de dag erna niet kon garanderen. Deze werd geannuleerd, en de prijs die Lupa aanbood, een kostbare zilveren schaal werd omgezet in 10 schenkingen die door de 10 deelnemende contrade uitgedeeld moesten worden aan evenveel jonge meisjes. De drappellone werd overgebracht naar Provenzano waar hij bleef hangen tot 1770.