Volgorde start voor komende 4 prove

Zoals eerder geschreven wordt de volgorde van de laatste 4 prove bepaald door de assegnazione (toewijzing van de paarden).

In de terza prova worden de contrade binnengeroepen in de volgorde waarin ze werden verloot op dag 1. De quarta prova is zoals gezegd de omgekeerde volgorde van toewijzing. Bij de prova generale worden de paarden binnengeroepen in de volgorde van het nummer dat tijdens de assegnazione aan hun oor hing. De provaccia is de omgekeerde volgorde van de prova generale.

Terza prova: Onda; Chiocciola; Giraffa; Leocorno; Selva; Tartuca; Valdimontone; Lupa; Civetta en Nicchio als rincorsa.

Quarta prova: Nicchio; Civetta; Lupa; Valdimontone; Tartuca; Selva; Leocorno; Giraffa; Chiocciola en Onda als rincorsa.

Prova Generale: Valdimontone; Lupa; Onda; Chiocciola; Selva; Nicchio; Giraffa; Civetta; Leeocorno en Tartuca als rincorsa

Provaccia: Tartuca; Leocorno; Civetta; Giraffa; Nicchio; Selva; Chiocciola; Lupa; Onda en Valdimontone als rincorsa