Palio van juli geannuleerd, kleine kans op die van augustus

Gisterenmiddag stelde burgemeester De Mossi met een resolutie in de gemeenteraad voor om de Palio van 2 juli te annuleren omwille van de beperkende maatregelen die de pandemie met zich meebrengt en waardoor de noodtoestand in Italië duurt tot 31 juli.

Men wil echter nog wel een (klein) “venstertje” openhouden wat betreft augustus. Wel is het duidelijk dat men niet zal afwijken van de datum van 16 augustus zoals eerder gezegd. De resolutie geeft de burgemeester het mandaat om de Palio te annuleren als de gezondheidstoestand niet voldoende evolueert in de goede richting waardoor de Italiaanse regering de poort zou openzetten voor grote evenementen.

Bovendien werd beslist dat de annulering van de Palio di Provenzano “geen effect heeft op de lopende straffen van de Giustizia Paliesca, ook bij een annulering van de Palio van augustus veranderd er niets”.

Op 31 juli kunnen er enkele veranderingen zijn met betrekking tot de evenementen maar objectief gezien lijkt het moeilijk om de Palio van augustus te organiseren. Het stadsbestuur wil echter tot de laatste moment de mogelijkheid tot het organiseren van een Palio openhouden.

Gezien de noodtoestand duurt tot 31 juli en gelet op artikel 20 uit het Reglement van de Palio zal het moeilijk worden de estrazione op een veilig, covid-proof manier te organiseren. Artikel 20 bepaalt immers dat de loting van de contrade minstens 20 dagen voor de Palio moet gehouden worden. In geval van de Palio van augustus is dit ten laatste 27 juli, 4 dagen voor het verstrijken van de huidige noodtoestand én verbod op grote evenementen. We zijn dus eigenlijk van mening dat de organisatie van de Palio van augustus weinig kans tot slagen zal hebben.

De poort voor een Straordinario eind september, begin oktober staat nog open en lijkt ons de enige mogelijkheid te zijn om tufo op de Piazza te zien liggen.