1936: wanneer de tratta voor het eerst op de Piazza plaatsvond

Soms nemen we nogal makkelijk aan dat tradities reeds meegaan sinds de start van de Palio. Dit is echter niet zo. De Palio ondergaat, net zoals het leven, veranderingen die ingevoerd worden ten goede van het feest.

Op 29 juni 1721 worden paarden voor het eerst ’s ochtends toegewezen, buiten Porta Camollia, op het huidige Piazza d’Armi. De Palio van juli 1721 zal de eerste zijn die echt in de buurt komt van moderne Palio’s, aangezien de verordening van 7 mei 16 artikelen bevat die grotendeels nog steeds worden geïmplementeerd, te beginnen met de beslissing dat de Palio enkel nog gereden zou worden met 10 contrade.

In dezelfde aankondiging werd vastgesteld dat de fantini “de paarden zouden moeten uitproberen op de Piazza ’s ochtends tussen 11 en 12 uur en ‘ s avonds tussen 23 en 24 uur”. We vertalen de uren graag naar de huidige tijdsmeting : ’s morgens tussen 7 en 8 uur en ’s avonds tussen 19 en 20 uur. Ze moesten drie rondjes lopen om de paarden niet te zwaar te belasten”.

Volgens sommige kronieken uit die tijd werd tijdens de Palio van 1761 voor het eerst de tratta gehouden voor de Biccherna-poort, in de Entrone. Enkel de kapiteins en de barbaresci mochten aanwezig zijn.

Op 29 juni 1936 werd het ritueel om de paarden te verloten voor het eerst op de Piazza uitgevoerd en vooral opnieuw openbaar, zoals het ook in het begin was. Het was de Podestà, burgemeester, van Siena Fabio Bargagli Petrucci die dit opnieuw installeerde. In een gemeentelijke resolutie van 22 juni 1936 staat dat “de verloting van de paarden aan de deelnemende contrade zal uitgevoerd worden voor het Palazzo Pubblico”. In dezelfde resolutie werd besloten dat de dag van de tratta de vlaggen van de 10 contrade die zouden deelnemen worden uitgehangen aan de ramen van het stadhuis. De loting zelf zou voorafgegaan én afgesloten worden door het geschal van de trombetti di palazzo. Er werd een podium gezet voor het stadhuis zodat het publiek alles makkelijk kan volgen. Er werd ook bepaald dat voor het podium de 10 barbaresci moeten plaatsnemen gekleed in “oude kostuums”.

Deze resolutie wijzigt wat in 1906 werd vastgesteld toen werd besloten dat de barbaresci (die destijds persoonlijk het paard ging halen) moesten worden onderscheiden door een rozet met de kleuren van de respectievelijke Contrada”. Het bord achter het podium dat gebruikt wordt om de Contrada/paardencombinaties te laten zien, werd pas veel later toegevoegd; pas na de Tweede Wereldoorlog.

Soms blijkt dus dat tradities waarvan we denken dat ze door de eeuwen heen “geconsolideerd” zijn, nog niet zo lang geleden werden in gevoerd.

tratta anni 30