3 augustus 1874: de Palio alla lunga wordt definitief afgeschaft.

Op 3 augustus 1874 bekrachtigde de gemeenteraad de resolutie (van 30 juli) die de Palio alla lunga afschafte. Sinds de Middeleeuwen werd op 15 augustus ter ere van de Madonna Assunta een Palio alla lunga gehouden door de straten van de stad waaraan edelen en ridders deelnamen. De koers, die terecht deel uitmaakte van de vieringen midden augustus, is gedocumenteerd sinds de jaren 1300, ook al speelde het tot de 14e eeuw een marginale rol in de vieringen die voor de Hemelvaart werden georganiseerd.

Uiteindelijk werd deze vorm van palio niet betwist tussen de stadsdelen, maar ging de drappellone als prijs naar de eigenaar van het zegevierende paard (al dan niet bereden door een jockey; vaak werd de Palio alla lunga betwist door paarden zonder ruiter).

Oorspronkelijk vond de start plaats in Fontebecci. Pas vanaf het einde van de zestiende eeuw werd de start eerst buiten porta Romana (tussen l’osteria del Pavone en la chiesa di Valli) verplaatst en vervolgens naar het klooster van Santa Maria degli Angeli, of “Il Santuccio”. In de oude Borgo della Maddalena, aan het einde van de via di Valdimontone, op het punt waar deze via Roma kruist, is een rechthoekige steen te zien waar de verrocchio werd gemonteerd voor de start van de Palio alla lunga. Deze is nog steeds zichtbaar op de stoep.

Het behoud van deze herinnering is te danken aan een officiële tussenkomst van het Amici del Palio-comité toen eind jaren 40 de bestrating werd vernieuwd.

Tot de transformatie van het klooster van Santa Maria degli Angeli tot een Giovanni Caselli-school, die plaatsvond in het midden van de jaren dertig van de vorige eeuw, waren ook de twee ijzeren ringen zichtbaar, die werden gebruikt als hulpstuk om aan het touw te trekken.

De aankomst van de Palio alla lunga was steeds voor de Duomo. Aan de zuil met de Wolvin, die er nog steeds staat, werd de Drappellone opgehangen.

Door de eeuwen heen raakte deze Palio echter in onbruik. Veel meer aandacht ging naar de Palio alla Tonda op de Piazza del Campo. Deze had immers twee grote voordelen: de mensen konden de hele koers toekijken en genieten, terwijl de bestuurders en ordetroepen van de stad aan de ene zijde konden zitten, stond het volk verzameld op de Piazza del Campo. Op die manier, konden ze eventuele gevechten en schermutselingen beter onder controle houden.

Voor een volledig verhaal van de Palio alla lunga verwijs ik graag door naar ons artikel: