De evolutie van de barbaresco in de Palio-staf en de bescherming van paarden

17 januari  was de naamdag van Sant’Antonio Abate, beschermheer van dieren. Op die dag worden de stallen van de 17 contrade gezegend. Een uitstekend moment dus om de figuur van de barbaresco én de evolutie in de bescherming van de paarden te bestuderen.

1839: In dit jaar werd de figuur van de barbaresco officieel geïntroduceerd. Bij een nieuwe wijziging in de samenstelling van de Corteo Storico werd ervoor gekozen om de fantino op een paradepaard te zetten waardoor het paard dus moest worden vergezeld door een stalman. In het algemeen werd deze taak toevertrouwd aan paardenliefhebbers tussen de contradaioli, maar het kon gebeuren (vanwege het gebrek aan “menselijk materiaal”) dat men zich moest richten tot mensen die geen lid waren van de Contrada. Deze ontvingen dan een vergoeding.

1957: Er werd officieel een speciale commissie ingesteld die tot taak had een minimum van 14 paarden te vinden die zeker zouden deelnemen aan de tratta.

1967: In dit jaar maakte een contrada (Oca) voor het eerst gebruik van de medewerking van een officiële dierenarts.

Jaren zeventig: ter ere van Sant’Antonio Abate start men met het zegenen van de 17 stallen.

1974: Het voorbeeld van Oca werd gevolgd door Valdimontone die in dit jaar samenwerkten met dierenarts Girolamo Menichetti, die in juli van dat jaar onmiddellijk de Palio won. In de daaropvolgende jaren volgen alle andere contrade. Midden jaren 70 wordt ook de figuur van guardia-fantino geboren. Deze krijgt als taak de fantino te bewaken gedurende de 4 dagen van de Palio.

1981: In dit jaar werden de paarden voor het eerst onderzocht door veeartsen voor de tratta en opnieuw na de batterie.

Tweede helft van de jaren tachtig: alle contrade werkten samen met hun eigen hoefsmid die tot de eerste helft van de jaren tachtig uniek was voor alle contrade.

1987: Pensionario dei cavalli da Palio a Radicondoli wordt opgericht. Ook vandaag de dag worden hier nog steeds oude Palio-paarden opgevangen. In augustus van datzelfde jaar werden de previsite informeel geïntroduceerd.

1988: Met een resolutie van de gemeenteraad (nr. 355 van 29 maart 1988)  werden deze formeel ingevoerd.

1991: De stad Siena maakt een overeenkomst met het ministerie van Landbouw waarbij men afspreekt dat paarden kunnen herstellen van een ongeval in een geschikte en aangepaste omgeving nabij Radicondoli. In juni van hetzelfde jaar werden de previsite verplicht.

1992: De prove di notte werden in augustus gereguleerd en omgedoopt tot ” prove di addestramento “.

1999: In juli werd het Protocollo Equino geïntroduceerd.

2001: Vanaf juli werden enkel halfbloeden toegestaan om de Palio te rijden.

 

Bron : La Voce del Palio