Een Palio Straordinario in de herfst ?

Alles hangt af van vaccins en de verdere evolutie van Covid-19

De hypothese van een Palio Straordinario eind september, begin oktober krijgt vorm. De administratie van het Palazzo Pubblico zou bezig zijn met het uitwerken van een mogelijke Palio Straordinario rekening houdende met de regels opgelegd door de Italiaanse staat. Men verwacht een nieuw decreet de komende week waarbij versoepelingen voor de komende maanden zouden worden vrijgegeven.

Burgemeester De Mossi herhaalde nogmaals te willen wachten tot de laatste moment, hoewel de burgemeester zelf duidelijk aangeeft dat het gemeentebestuur van Siena voor het einde van mei duidelijkheid wil scheppen rond de Palio’s van 2021.

Het is op dit moment ondenkbaar dat de Palio van 2 juli zal kunnen worden georganiseerd aangezien men geen groepsimmuniteit, laat staan een volledige vaccinatie verwacht voor de zomer. Daarenboven zal het zeer moeilijk zijn om de Palio van 16 augustus te organiseren gezien de noodtoestand en het verbod op massa-evenementen verlengd werd tot 31 juli. De beslissing die het gemeentebestuur (als organisator van de Palio) binnenkort zal nemen samen met de Contrade en de andere autoriteiten zou echter wel kunnen voorzien in de mogelijkheid van een Palio Straordinario in de late zomer / vroege herfst.

Enerzijds zou de evolutie van de infecties en de voortgang van de vaccinatiecampagne (die echter trager verloopt dan de vooropgestelde planning) ons hoop kunnen geven. Met dien verstande dat de beslissingen van de gemeente alleen zal afhangen van de regeringsbeslissingen over de pandemie en van het uitvoeren van ‘dynamische’ evenementen en openluchtevenementen. Deze zijn momenteel enkel mogelijk door het gebruik van een masker en het nemen van afstand, enzoverder. Het is echter onmogelijk om te denken dat je die ‘quatro giorni’ in Siena kunt organiseren wetende dat je rekening moet houden met beperkende maatregelen; denken we al maar aan het betreden of verlaten van de Piazza.

De Palio is een reeks van rituelen van culturele en sociale waarden die niet kunnen worden “verstikt” door anti-Covid-maatregelen. Burgemeester De Mossi hecht veel belang aan deze waarden en is bereid, zij het met tegenzin, alles uit te stellen tot 2022 als er geen gelegenheid zal zijn om de vier dagen van de Palio in normale omstandigheden te beleven.

 

Corriere Di Siena – 12 mei 2021