Hoe worden de 10 paarden gekozen

Morgen is de dag van de Tratta waarin de paarden worden gekozen die zullen toegewezen worden aan de 10 deelnemende Contrade. In dit artikel willen we proberen om uit te leggen hoe men aan de 10 gekozen paarden komt.

Artikel 45 van de Palio-reglementen bepaalt dat na de batterie een vergadering belegd wordt op het stadhuis waar de 10 deelnemende kapiteins aanwezig zijn, onder het voorzitterschap van de burgemeester, bijgestaan door de secretaris, de gemeentelijke veearts en de mossiere.

Tijdens de vergadering hebben alleen de kapiteins een beslissende stem, terwijl de dierenarts en de Mossiere de taak hebben om informatie en technische adviezen te geven. Bovendien heeft de dierenarts de taak om een ​​gemotiveerd technisch advies te geven over elk paard voordat de keuze begint.

Vervolgens bepaalt artikel 46 dat de gepresenteerde en geteste paarden afzonderlijk moeten worden besproken en indien nodig in stemming moeten worden gebracht, volgens het nummer waarmee zij gepresenteerd werden diezelfde ochtend. Elk paard wordt afzonderlijk besproken beginnend bij nummer 1. Door eliminatie komt men uiteindelijk aan 10 paarden. Deze krijgen een nieuw nummer toegekend van 1 tot 10, wat men ‘numero di orecchio’ (oornummer) noemt. Deze worden toegewezen in volgorde van het nummer dat met verf op de bil van de paarden werd gezet.

Wat de stemming betreft : over elk paard wordt gestemd met gewone meerderheid. Wanneer er een kapitein om vraagt vindt de stemming in het geheim en dus anoniem plaats.