Luigi De Mossi : “We evalueren het idee van een Palio Straordinario ter ere van de wedergeboorte”

De Mossi kwam terug op de pijnlijke beslissing om de Palio’s van 2020 te annuleren omwille van Covid-19. Men kan en wil de Palio immers niet organiseren onder zware voorwaarden, laat staan achter gesloten deuren. Een Palio doet men zoals het hoort en niet half. De stad denkt er echter aan om een Palio Straordinario in te richten. Deze zouden ze willen wijden aan de Sienese gezondheidszorg. De voorwaarden om er één in te richten zijn niet enkel een vaccin maar ook het verzoek van een instantie om er één te organiseren.

De stad zal op haar beurt onderzoeken of de aanvraag gepast is maar uiteindelijk zijn het de contrade die moeten toezeggen. Het vermoeden is groot dat dit eerder in 2021 dan in 2020 zal zijn. Deze Palio moet in het teken staan van de wedergeboorte, de terugkeer naar de normaliteit; met respect voor de slachtoffers én de opofferingen van de gezondheidswerkers.